تکنیک های افزایش آراء

تکنیک ایجاد چرخه

در این تکنیک با چهار کلیدواژه اصلی رو به رو هستیم :

Entrance یا ورودی

Exchange Rate یا نرخ تبدیل

Output یا خروجی

Cycle یا چرخه

 

این چهار کلیدواژه به این شکل در چارت رسم می‌شوند.

 

ورودی بیانگر میزان مخاطبین است، این مخاطبین صرفا در معرض پیام، شعار و بازاریابی کمپین تبلیغاتی قرار می‌گیرند.

نرخ تبدیل نمایانگر میزان تبدیل مخاطب به رای دهنده است که به طور میانگین 40% می‌باشد.

خروجی نیز مخاطبینی هستند که بازاریابی کمپین بر روی آنها تاثیر مثبت داشته و به رای دهنده تبدیل شده‌اند.

در مرحله نخست باید برنامه‌ای علمی و عملی جهت بالا بردن نرخ تبدیل طراحی و اجرا کرد و به این ترتیب نرخ تبدیل را افزایش داد.

با بهره گیری از اتاق فکر حرفه‌ای عوامل رقم زننده این افزایش را بیابید، عواملی مانند مزیت رقابتی، برنامه‌ها، اهداف نامزد و حامیان آن و عوامل از این دست، و با مطالعات محلی آن را به صورت مصداقی به تیم اجرایی خود بسپارید.

 

مرحله بعد، افزایش میزان ورودی است. با بهره گیری از بازاریابی صحیح خود را در معرض دید میزان بیشتری از رای دهندگان بالقوه قرار داده و مخاطبین خود را افزایش دهید.

جلسات، بازدیدهای عمومی، انواع تبلیغات و سایر روش‌های افزایش ورودی را بیابید.

 

در تصویر رو به رو میزان ورودی 2000 نفر و نرخ تبدیل نیز 40% در نظر گرفته شده است. در انتها 800 نفر از مخاطب به رای دهنده تبدیل شده اند.

در تصویر بعدی میزان ورودی و نره تبدیل را به میزان 50% افزایش داده ایم.

در این تصویر میزان ورودی به 3000 نفر و نرخ تبدیل به 60% افزایش پیدا کرده است.

با این کار میزان رای دهنده از 800 به 1800 ارتقاء یافته است.

در تصویر بعد چرخه شکل گرفته، هر یک از این 1800 نفر، دو نفر را ورودی ما افزوده اند و سیکل 2 را شکل داده است.

 

آخرین مرحله و رمز جادویی این تکنیک ایجاد چرخه است.

در این مرحله باید افرادی که در خروجی به رای دهنده تبدیل شده‌اند را به چرخه وارد کنید و یک سیکل بسازید.

کافی است هر کدام از آنها تنها دو نفر را به ورودی شما اضافه کنند.

به این ترتیب نرخ ورود به 6600 نفر و رای دهنده به 3960 نفر افزایش یافته است.

 

با این تکنیک، به صورت کاملا عملی میزان رای دهنده را به تقریبا 5 برابر افزایش دادیم، هدفی که محقق کردن آن بدون بهره گیری از این تکنیک نیاز به صرف انرژی مالی و انسانی بسیار گسترده‌ای دارد.

افزودن ماژول جدید