کسب وجه اجتماعی

کسب وجه اجتماعی از سوی نامزد انتخاباتی

در تب و تاب انتخابات ساده ترین اقدامات نامزدهای انتخاباتی نیز می‌تواند تاثیر زیادی بر نتیجه انتخابات داشته باشد؛ به همین دلیل باید دقت زیادی به همه امور داشت. معمولا نامزد انتخاباتی شخصی است که در شهرستان یا کشور، رای دهندگان شناخت زیاد و عمیقی از وی ندارند به همین دلیل در وهله اول ساخت وجه اجتماعی و کسب اعتبار اجتماعی برای ورود به عرصه انتخابات اهمیت ویژه ای خواهد داشت. این وجه اجتماعی باعث شناخته شدن هرچه بیشتر و بهتر فرد در بین مردم می‌شود و در نتیجه نهایی انتخابات نیز قطعا می‌تواند تغییرات زیادی ایجاد کند.


مسولیت پذیری و کسب اعتبار اجتماعی

حضور هر چه بیشتر و بهتر در جامعه می‌تواند در روند ساخت وجه اجتماعی موثر باشد؛ اما ماجرا همین جا تمام نمی‌شود و اگر شما قصد داشته باشید که این روند را با سرعت هرچه بیشتر طی کنید، عمل به برخی موارد باید در راس امور قرار بگیرد.

مسولیت پذیری یکی از این عوامل است که می‌تواند در ساخت وجه اجتماعی فرد موثر باشد. در واقع با مسولیت پذیری فرد این موضوع را به دیگران القا می‌کند که با شرایط حاکم بر آن جامعه آشنایی دارد و برای ارتقای هرچه بیشتر آن سعی در انجام اقدامات لازم دارد. برند سازی انتخاباتی نیز به همین شیوه انجام می‌شود.


ارائه صحیح حقایق در مورد نامزد

نامزد انتخاباتی با ارائه صحیح حقایق مربوط به خود و با بیان کردن اهداف خود در آینده و رزومه ای که قبل از این داشته و مسئولیت‌هایی که در گذشته با موفقیت پذیرفته است، این اطمینان را در ذهن افراد ایجاد می‌کند که در آینده نیز همان مسئولیت پذیری را خواهد داشت و به وعده‌های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد. داشتن روحیه اجتماعی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم در این حالت و باور پذیری هرچه بیشتر این ادعا‌ها، تاثیر بسیار زیادی بر نتیجه خواهد داشت. گزارش دهی فرد از اقدامات گذشته و اهدافی که در آینده قصد به انجام آن دارد به صورت مکتوب و با ارائه مستندات نیز در این مرحله کاربردی است.


عوامل موثر بر کسب وجه اجتماعی

وجه اجتماعی یک شبه به دست نمی‌آید؛ در صورتی که قصد برای کسب وجه اجتماعی مناسب، باید فاکتور‌های دخیل در آن را بشناسید و به مرور زمان سعی در ارتقا هر یک از این عوامل داشته باشید. مهم ترین عوامل موثر بر کسب وجهه اجتماعی نامزد انتخاباتی عبارتند از:

اهداف و برنامه‌های مد نظر در آینده

شبکه سازی‌های انجام شده

نحوه معرفی خود به مردم

تبلیغات و برند سازی انتخاباتی

ارتباط با نهاد‌های اجتماعی مختلف

مشارکت در فعالیت‌های جمعی و داوطلبانه


دلیل اهمیت داشتن وجه انتخاباتی بر رای ها

در روش های مرسوم تبلیغات مثل سخنرانی یا استفاده از پوستر های مختلف، نامزد انتخاباتی در حد بسیار محدود شناخته می شود در حدی که افراد متوجه حضور این فرد در انتخابات می شوند. اما نتیجه کسب وجه انتخاباتی از سوی نامزد فقط با اسم نامزد و شناخت سطحی ختم نمی شود بلکه اصرار زیاد بر این است که نوعی شناخت بین هر دو طرف ایجاد شود. در ابتدای کار کاندید باید با جامعه هدف خود به آشنایی کامل برسد یعنی با مسائل و مشکلات این جامعه آشنا شود و همچنین با عرف و فرهنگ های مورد پسند آن جمعیت نیز کنار بیاید.

در ادامه باید برنامه و اقدامات خود را مشخص کند و تا حد ممکن باید این برنامه ها با نیاز های جامعه هدف مطابقت داشته باشد.

با توجه به نزدیک بودن اهداف انتخاباتی رای دهنده و نامزد به یکدیگر، رغبت رای دهنده نیز به دنبال کردن نامزد افزایش میابد چون در واقع نوعی کمک کننده و منجی برای مشکلات او به شمار می آید.


مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید
0%