ساخت مزیت رقابتی

ساخت مزیت رقابتی برای نامزد

درک صحیح از شرایط موجود در انتخابات، فضای انتخاباتی و اولویت های رای دهندگان لزوما به معنای برطرف کردن آنها یا ارائه برنامه برای رفع آنها نیست. زیرا هیچ نامزدی توانایی رفع تمام مشکلات حوزه انتخابیه را ندارد بلکه بر اساس توانمندی ها و تخصصی که خود و تیم وی دارند می توانند بخشی از معضلات را رفع نموده و برای بخشی نیز برنامه ای بلندمدت ارائه کنند.

از این رو شناخت صحیح از خود یکی از حیاتی ترین ضروریات یک نامزد انتخاباتی محسوب می شود زیرا این اقدام ضمن هدف گذاری صحیح در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از وعده های غیرقابل اجرا نیز جلوگیری خواهد کرد.

برای دست یابی به این مهم ابتدا باید توانایی ها ارزیابی شوند، سپس با توجه به موقعیت و شرایط بهبود یابند. این اصل در مورد ضعف ها نیز صدق می کند.


برنامه ریزی بر مبنای توانمندی ها

توانمندی های خود و اعضاء کمپین انتخاباتی خود را به صورت واقع بینانه ارزیابی کنید تا متوجه شوید بیشتر روی کدام قشر از جامعه می توانید تاثیرگذار باشید. به طور مثال اگر شما فردی جوان هستید و اعضاء تصمیم گیرنده کمپین انتخاباتی شما نیز جوان هستند به طور طبیعی توانایی تاثیرگذار شما بر جوانان بسیار بیشتر از افرادی است که دارای سن بالایی هستند.

عکس این موضوع نیز صحیح است. یعنی اگر قصد دارید یک قشر خاص را به عنوان جامعه هدف خود برگزینید باید ارزیابی کنید که آیا توانایی لازم برای تحقق آن را دارید یا خیر. در صورت جواب منفی باید در نقاطی خاص که مخصوص جامعه هدف تان است خود را تقویت کنید. به طور مثال اگر قصد دارید بر فشر ورزشکار تاثیرگذار بوده و آنها را به عنوان جامعه هدف خود انتخاب کرده اید و کمپین شما فاقد پارامترهای لازم برای تحقق این مهم است، طبیعتا باید با یاری گرفتن از افرادی که مورد توجه قشر ورزشکار هستند از ضعف را پوشش دهید.

تمام این موارد مستلزم ارزیابی صحیح از خود و کمپین انتخاباتی تان است.


انواع توانمندی ها

توانمندی ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند :

  • خصوصیات

خصوصیات شامل رفتارها، ویژگی ها و خصیصه هایی می شود که می توانند بر مخاطب شما تاثیرگذار باشند.

مانند سن و رشته تحصیلی نامزد یا میانگین سنی اعضاء اصلی کمپین، مشخصه های پوششی نامزد یا اعضاء کلیدی کمپین، طبقه اجتماعی نامزد یا نفرات اصلی کمپین و ویژگی هایی از این قبیل.

  • منابع غیرانسانی

منابع غیرانسانی شامل هر آن چیزی ست که شما در انتخابات از آنها بهره می گیرید، از اماکنی که به عنوان مراکز کمپین و ستاد استفاده می کنید تا بودجه مالی و تعداد خودروهایی که در اختیار دارید.

  • منابع انسانی

منابع انسانی نیز به نفراتی اشاره دارد که کمپین شما را در هر سمتی شکل می دهند، از اعضاء اصلی و تصمیم گیرندگان و تا افرادی اجرایی و پشتیبانی.

  • مهارت ها

استعدادها و خبرگی نامزد و اعضاء اصلی کمپین در زمینه های مختلف، مهارت های انتخاباتی یک کمپین انتخاباتی را شکل می دهند. این مهارت ها می توانند سخنوری خاص، تحلیل دقیق و حتی برنامه نویسی صحیح را شامل شوند.


مزیت رقابتی

هر آنچه تا اینجا ذکر شد، صرفا پتانسیل یک کمپین محسوب می شود تا زمانی که با یک برنامه دقیق و واقع بینانه به عامل برای برتری در برابر رقبا تبدیل شوند.

در آن زمان است که کمپین به مزیت رقابتی مجهز شده است.

توجه داشته باشید که هر خصوصیت و ویژگی منحصر به فردی یک مزیت رقابتی نیست، بلکه مزیت رقابتی ویژگی ای است که در مساپلی که برای رای دهنده اولویت دارند بتواند خدمتی ارائه دهد که از سایر رقیا برتری داشته باشد. به عبارتی دیگر مزیت رقابتی باید برای رای دهنده مفید باشد، در غیر این صورت آن خصوصیت نتوانسته به مزیت رقابتی تبدیل شود و صرفا یک خصوصیت شاید منحصر به فرد باشد.

مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید
0%