دکتر مانی محرابی

آموزش سواد رسانه، نویسندگی، تولید محتوا

دکتر مانی محرابی

آموزش سواد رسانه، نویسندگی، تولید محتوا

وبگاه حاضر، با هدف انتشار دروس دکتر مانی محرابی در رشته های سواد رسانه ای، نویسندگی خلاق و داستان نویسی، تولید محتوا و خبر نویسی دایر شده اما با توجه به حضور گسترده استاد در رسانه های بین المللی، قسمتی از یادداشت ها، تحلیل ها و مصاحبه های رسانه ای ایشان نیز در وبگاه قرار گرفته است تا از سوی دانشجویان، پژوهشگران و فعالان این عرصه مورد استفاده قرار گیرد.

صفحه استاد در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

http://ir.sputniknews.com/authors/mani_mehrabi

صفحه استاد در خبرگزاری یونایتد ورد جهانی :

https://uwidata.com/experts/mani-mehrabi-2

در شبکه های اجتماعی :

twitter @drmanimehrabi

instagram @Mani.Mehrabi