مانی محرابی

یادداشت های دکتر مانی محرابی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل

مانی محرابی

یادداشت های دکتر مانی محرابی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل

مانی محرابی دانش آموخته فلسفه، عضو هیئت علمی اندیشکده روابط بین الملل.

صفحه شخصی در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

http://ir.sputniknews.com/authors/mani_mehrabi

در شبکه های اجتماعی :

instagram @Mani.Mehrabi

توجه :

اینجانب کاملا مستقل بوده و به هیچ حزب یا ارگانی وابسته نیستم.

 هر حسابی بجز حساب فوق الذکر در شبکه های اجتماعی که با اسم یا عکس اینجانب به فعالیت می پردازند، متعلق به بنده نبوده و هرگونه ارتباط شان با اینجانب شدیدا تکذیب می گردد.