بازاریابی سیاسی انتخابات را می توان یکی از تاثیرگذارترین عوامل در نتایج انتخابات بر شمرد، امری ضروری و لازم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته که در نهایت به انتخاب افراد صالح تر ختم خواهد شد، هدفی که تمامی دلسوزان میهن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه انتخابات آن را پیش خواهند گرفت.


ارتباط با ما

تماس با ما

تغییر تصویر

افزودن ماژول جدید