دکتر محرابی

تحلیلگر مسائل بین الملل و مدرس دوره های بازاریابی سیاسی و اقتصادی

عضو هیئت علمی اندیشکده روابط بین‌الملل

وبگاه حاضر، با هدف انتشار یادداشت‌های دکتر مانی محرابی در حوزه قرآن پژوهی و فلسفه دایر شده و با توجه به حضور گسترده در رسانه‌های بین المللی، انتشار یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای ایشان در وبگاه امکان پذیر نمی‌باشد.

سعی شده است تا عمده فعالیت‌های دکتر محرابی در نشریات، درقالب فهرست مدون به دانش پژوهان پیشکش شود. با مراجعه به آدرس‌های ذکر شده می توانید به مطالعه مطالب بپردازید.

صفحه اختصاصی در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

http://ir.sputniknews.com/authors/Mani_Mehrabi

گفتگوها به زبان فارسی در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

https://b2n.ir/299600

گفتگوها به زبان انگلیسی در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

https://b2n.ir/958482

گفتگوها به زبان انگلیسی در خبرگزاری آناتولی ترکیه :

https://www.aa.com.tr/en/search/?s=mani+mehrabi

صفحه اختصاصی در خبرگزاری یونایتد ورد جهانی :

https://uwidata.com/experts/mani-mehrabi-2

در روزنامه جام جم :

https://b2n.ir/887899

در روزنامه اعتماد :

https://b2n.ir/275422

در خبرگزاری خبرآنلاین :

https://b2n.ir/968775