دکتر مانی محرابی

نویسنده، تحلیلگر، مفسر

عضو هیئت علمی اندیشکده روابط بین الملل

با توجه به حضور گسترده دکتر محرابی در رسانه‌های بین المللی، انتشار یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای ایشان در وبگاه امکان پذیر نمی‌باشد.

سعی شده است تا عمده فعالیت‌های وی در نشریات، درقالب فهرست مدون به دانش پژوهان پیشکش شود. با مراجعه به آدرس‌های ذکر شده می توانید به مطالعه مطالب بپردازید.

صفحه اختصاصی در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

https://ir.sputniknews.com/authors/Mani_Mehrabi/

گفتگوها به زبان فارسی در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

https://b2n.ir/299600

گفتگوها به زبان انگلیسی در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

https://b2n.ir/958482

گفتگوها به زبان انگلیسی در خبرگزاری آناتولی ترکیه :

https://www.aa.com.tr/en/search/?s=mani+mehrabi

صفحه اختصاصی در خبرگزاری یونایتد ورد جهانی :

https://uwidata.com/experts/mani-mehrabi-2

در روزنامه جام جم :

https://b2n.ir/887899

در روزنامه اعتماد :

https://b2n.ir/275422

در خبرگزاری خبرآنلاین :

https://b2n.ir/968775